දේශබන්ධු සෙනරත් ලියන ආරච්චි ක්‍රි.ව 1855 සිට අද දක්වාම ලක්බිමේ ප්‍රබලම ජොතිෂ්‍ය ලිත වන ඈපා පංචාංග ලිත ආරම්භ කල දොන් පිලිප් ද සිල්වා ඈපා අප්පුහාමි ශ්‍රීමතාණන්ගේ මිනිපිරිය මාගේ මවයි. වසර 400ක පමණ ඉතිහාසයක් ඇති පිටිගල පත්තිනි දේවාලයේ භාරකරුවන් මාගේ පියාගේ පරපුරයි. ඔහු ගම්මුලාදෑනිවරයෙකි. කුඩා කාලයේ සිටම ජොතිෂ්‍ය පිලිබදව අපගේ නිවසේ ජොතිෂ්‍යවේදීන් පැමිණ විවිධ ප්‍රශ්ණ පිලිබඳව ජොතිෂ්‍යමය කරුණු සාකච්ඡා කරන පරිසරයක මම හැදී වැඩුනෙමි.